top of page

Croeso! 

Welcome!

Nod y wefan hon yw cadw a hyrwyddo hanes a threftadaeth yr emyn pwysig, Calon Lân. Cyfrifir yr emyn yn aml fel ail anthem genedlaethol y Cymry. Yr amcan hefyd yw hybu bywyd a gwaith awdur y geiriau, Daniel James, a adawenir fel Gwyrosydd, ynghyd â John Hughes, cyfansoddwr yr emyn-dôn hyfryd. Cymdeithas newydd yw hon sy’n ceisio hybu’r emyn a’r rhai a’i creodd

Ers ffurfio’r Gymdeithas rydym eisoes wedi profi cryn lwyddiant, gan gynnwys ennyn sylw ar Wales Online, y South Wales Evening Post, Your Maga theledu Bae Abertawe. Cafodd ein Cymdeithas glod yn siambr y Senedd pan dynnodd Mike Hedges sylw at ein gwaith. 
This is the website dedicated to promoting and preserving the history and heritage of the internationally important hymn Calon Lân. Calon Lân is often regarded as Wales' second National anthem. This includes promoting the life and works of its writer Daniel James Gwyrosydd and the composer of the beloved tune John Hughes. We are a newly formed society promoting  this great Welsh hymn and the men who brought it into being.

Since our founding we have had a great deal of success including being featured on Wales Online, The South Wales Evening Post, Your Mag and Swansea Bay TV. Our Society was even mentioned and commended in the Chamber of the Welsh Assembly when Mike Hedges chose to draw attention to the work of our society. 
67750882_2423076044596926_5379718907886043136_n_edited.jpg

About us

Daniel James who wrote the lyrics to the song Calon Lan

History of Daniel James

Group image of the Calon Lan Society Committee

Meet the Team

bottom of page